Sivuston navigointi

Hyppää sivun sisältöön

Vuosikertomus – 2023 pähkinänkuoressa

UMO Helsinki Jazz Orchestraa hallinnoivan UMO-säätiön vuosikertomus 2023 on valmistunut. Viime vuosi oli taiteellisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut.

Yleisö löysi tiensä konsertteihin hiljaisten pandemiavuosien jälkeen entistäkin runsaslukuisemmin. Saavutimme vuoden 2008 säätiöittämisen jälkeen toiseksi parhaan kokonaiskävijämäärän, kun konserteissamme kävi yli 36 000 kuulijaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamamme valtakunnallisen toiminnan lisärahoituksen avulla konsertoimme 15 paikkakunnalla ympäri Suomen. Myös kotikaupungissamme Helsingissä toimintamme levittäytyi laajalle: konsertoimme 14 eri kaupunginosassa, 20 eri konserttipaikassa.

Tavoitteemme on inspiroida ja luoda iloa kuulijoidemme elämään ainutlaatuisten konserttielämysten kautta, ja siinä olemme myös onnistuneet, sillä asiakastyytyväisyytemme on edelleen kiitettävää tasoa. Olemme vetovoimainen, läheinen ja saavutettava – ja mielikuva UMOsta on asiakastutkimuksen mukaan hienoisessa nousussa lähes kaikilla mittareilla.

Viime vuosi oli myös organisaation vahvistamisen vuosi. Saimme lisävoimia konserttien tuotantoon, kun rekrytoimme vakituisen, kokopäiväisen tuottajan päätehtävänään yleisötyön kehittäminen. Myös orkesterin rivit vahvistuivat: palkkasimme vakituisen 2. alttosaksofonistin ja nostimme pianisti-kosketinsoittajan tehtävän 100-prosenttiseksi.

Osana ympäristöohjelmaamme teemme parhaillaan digiloikkaa: olemme hankkineet muusikoille iPadit ja siirrymme paperinuoteista diginuotteihin.

Valmistelemme edessä siintävän 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Juhlakautta vietetään syksystä 2025 kevääseen 2026.

Laaja ja taiteellisesti korkeatasoinen konserttitoiminta, rekrytoinnit ja organisaation kehittäminen eivät olisi olleet mahdollisia ilman sekä OKM:n että Helsingin kaupungin avustusten nostoa. Teimme positiivisen taloudellisen tuloksen, jolla paikkaamme huventunutta säädepääomaamme ja turvaamme tulevien vuosien toimintaa.

Henriika Steidel-Luoto

vt. toiminnanjohtaja

UMO-säätiö

Selaile vuosikertomusta // englanninkielinen tiivistelmä // ruotsinkielinen tiivistelmä

///////////////////////

TAPAHTUMAT JA KÄVIJÄT. Vuosi 2023 palautti yleisön konserttisaleihin toden teolla. Vielä alkuvuonna lipunmyynti ei vetänyt pandemiaa edeltäneeseen tapaan, mutta syyskaudella UMO konsertoi useille loppuunmyydyille tai lähes täysille saleille ja saavutti vuoden 2008 säätiöittämisen jälkeen toiseksi parhaan kokonaiskävijämääränsä.
UMO Helsinki Jazz Orchestra teki toimintavuoden aikana 88 livetapahtumaa ja niissä oli yhteensä 36 419 kävijää. 
 
NÄKYVYYS JA KUULUVUUS RADIOSSA JA TV:SSÄ. Livetoiminnan pyöriessä taas täysillä ja hyville yleisömäärille, on UMO vähentänyt digitaalisen toimintansa määrää. Verkkokonsertteja tehtiin 3 ja niillä tavoitettiin 11 422 katsojaa.
Orkesterin näkyvyys televisiossa ja kuuluvuus radiossa olivat mukavalla tasolla. Kaikkineen UMOn digitaalinen toiminta (televisio, radio, netti, mobiilisovellus) tavoitti vuoden aikana yli 327 000 silmä- tai korvaparia.
 
YTIMESSÄ UUSI MUSIIKKI. Uusi musiikki on läpi historian ollut UMOn taiteellisen toiminnan ytimessä. Orkesteri on julkaissut tai ollut mukana noin 65 albumilla, ja sen kulttuurihistoriallisesti merkittävässä nuotistossa on yli 3000 sävellystä. Vuonna 2023 kantaesitettiin 15 sävellystä ja 79 sovitusta. Lisäksi julkaistiin jazzlaulaja Nina Myan ja UMOn yhteinen albumi Searching My Soul. Sävellyskilpailu Helsinki International Big Band Composing Contest kasvatti suosiotaan, kun kilpailuun osallistui 76 säveltäjää 24 maasta. Kilpailun voitti saksalainen Tobias Hoffmann sävellyksellään Buoyancy. 
 
ORGANISAATIO. UMO Helsinki Jazz Orchestra on big band, jonka vakiomuotoinen kokoonpano on 16 muusikkoa. Vuoden 2023 lopussa orkesterissa oli 13 vakituista kuukausipalkkaista muusikkoa. Loput 3 tehtävää täytettiin produktiokohtaisilla kiinnityksillä.
UMO-säätiö työllistää vuosittain merkittävän määrän produktiokohtaisia muusikoita, solisteja, sovittajia, säveltäjiä ja tuotannollista henkilökuntaa. Vuonna 2023 yhteistyötä tehtiin yhteensä 166 musiikin tai tapahtuma-alan ammattilaisen kanssa.
Orkesterin ja freelancereiden lisäksi UMO työllistää 4 henkilöä, jotka vastaavat hallinnosta, konserttituotannosta, yleisötyöstä ja markkinointiviestinnästä. UMO-säätiön vs. toiminnanjohtajana toimii Henriika Steidel-Luoto, taiteellinen johtaja on Ed Partyka.
 
RAHOITUS JA TALOUS. UMO-säätiö saa rahoituksensa omistajaltaan Helsingin kaupungilta (47 %) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (36 %). Omarahoitusaste (17 %) koostuu lipunmyyntituotoista sekä tilaus- ja festivaaliesiintymisistä. Henkilöstökulut ovat 68 % toiminnan kokonaiskuluista.
 
TULOS. Kaupungin omistajaohjausstrategian mukaisesti UMO-säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa. Vuoden 2023 tulos oli 127 049 euroa. Ylijäämäisellä tuloksella turvataan säätiön tulevien vuosien toimintaa ja paikataan aiempina vuosina matalaksi päässyttä omaa pääomaa.
 
ASIAKKAIDEN RAKASTAMA. Yksi tärkeimmistä UMO Helsinki Jazz Orchestran toimintaa ohjaavista tekijöistä on asiakaskeskeisyys. Sitä mitataan vuosittain asiakastutkimuksella, jonka tärkeimpiä mittareita ovat asiakastyytyväisyys ja suositteluindeksi.
UMOn asiakastyytyväisyys on edelleen erinomaista tasoa: yleisarvosana on 4,3 neljättä vuotta peräkkäin (asteikko 1–5). Suositteluindeksi nousi 91 %:iin. UMO koetaan korkeatasoiseksi, aktiiviseksi, helpostilähestyttäväksi ja tärkeäksi. Mielikuva UMOsta on lähes kaikilla mittareilla hienoisessa nousussa.
 
ILMASTOVIISAS UMO. UMO on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen ja on mukana tapahtuma-alan Viileä musiikki -hankkeessa. Organisaation tavoitteena on olla hiilineutraali v. 2025 ja vähentää päästöjä asteittain 70 % v. 2035 mennessä. Suuri määrä erilaisia päästövähennyksiä on jo aloitettu tai tehty, ja työ jatkuu määrätietoisesti.
  
LAAJASTI JA LEVEÄSTI. Vuonna 2023 livekonsertit jakautuivat siten, että toiminnasta 77 % tapahtui Helsingissä ja 23 % muualla Suomessa.
UMOn asema valtakunnallisesti merkittävänä, ainoana valtionosuutta (VOS) saavana jazzorkesterina on tärkeä. Konsertoimalla ympäri Suomen eri konserttitaloissa ja festivaaleilla UMO elävöittää kunkin paikkakunnan omaa kulttuuritarjontaa. Viime vuonna UMO konsertoi pääkaupunkiseudun lisäksi Askolassa, Haminassa, Joensuussa, Kotkassa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Raahessa, Riihimäellä, Sipoossa, Tampereella ja Turussa. Viiden vuoden aikajanalla UMOn toiminta kattaa lähes kaikki maakunnat.
Toiminta Helsingissä. Kaupungin kulttuuristrategian tavoitteiden mukaisesti UMO tarjoaa kaupunkilaisille monipuolista kulttuurisisältöä laajasti eri kohderyhmille ja eri kaupunginosissa, huomioiden alueellisen ulottuvuuden, tukialueet ja monimuotoisuuden. Viime vuonna UMO konsertoi Helsingissä 14 kaupunginosassa ja 20 eri konserttipaikassa. Konserttitoiminta levittäytyy pitkällä aikavälillä koko kaupungin alueelle. Orkesterin vieminen lähemmäs yleisöä esim. lähiöiden konserttitaloihin parantaa saavutettavuutta ja madaltaa kynnystä konsertteihin osallistumiselle. Kun yleisön sijaan orkesteri liikkuu, pienennetään myös ilmastovaikutuksia.

KANSAINVÄLISYYS TAVOITTEENA. UMOn tavoitteena on olla kansainvälinen, ketterä ja verkostoitunut toimija ja haluttu kumppani niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kansainvälinen toiminta on UMOn strategian ytimessä, ja viime vuosina toiminnan eteen on tehty paljon töitä. Tavoitteena on mm. konserttikiertue ja/tai festivaalivierailuja Keski-Euroopassa. Vuonna 2023 UMOn kansainvälinen toiminta sisälsi ulkomaalaisten kapellimestari- ja solistivieraiden tuomista Suomeen, sekä sävellys- ja sovitustöiden tilaamista myös ulkomailta. Ulkomaankonsertteja ei toimintavuonna ollut.
 
KOKOAAN ISOMPI YLEISÖTYÖ. Yleisötyö UMOssa on numeroitaan suurempi ja tärkeämpi kokonaisuus. Yleisötyön eli osallistavan taiteellisen toiminnan tavoitteena on lisätä orkesterin saavutettavuutta ja tavoittaa uutta yleisöä, ja edistää näin yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin. UMOn yleisötyö kohdistuu pääosin neljälle kohderyhmälle: lapset ja nuoret, opiskelijat, seniorit ja vähemmistöryhmät.
Yleisötyön kehittäminen on yksi Helsingin kaupungin UMOlle asettamista tavoitteista ja strategisesti oleellinen osa toimintaa. Yleisötyössään UMO noudattaa kaupungin kulttuuristrategian mukaisia arvoja: helsinkiläisten elämänlaadun ja toimintakykyisyyden parantaminen, yhteisöllisyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, monikulttuurisen kaupungin kehitys ja kulttuurinen moninaisuus. 
 
KATSAUS TULEVAAN. UMOn toiminnan fokuksessa on Helsingin kaupungin omistajastrategiaan ja kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin vastaaminen. Korkean taiteellisen profiilin lisäksi UMOssa keskitytään erityisesti monipuoliseen, innovatiiviseen ja laadukkaaseen konserttitoimintaan laajasti eri kohderyhmille. UMO tukee osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta kiinnostavalla, ennakkoluulottomalla ohjelmistollaan ja tyytyväisillä asiakkaillaan. Orkesterin tekemä yleisötyö on laaja-alaista.
Säätiön toimintaa kehitetään ilmasto- ja ympäristövaikutuksia vähentäen sekä kulut, tuotot ja investoinnit tasapainossa pitäen, omarahoitusosuutta kasvattaen. UMO tekee tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa, ja pyrkii kehittämään orkesterin kokoonpanon monimuotoisuutta. Huolta aiheuttavat julkisen rahoituksen todennäköiset leikkaukset. UMOssa valmistellaan orkesterin 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Juhlakautta vietetään syksystä 2025 kevääseen 2026.

Selaile vuosikertomusta // englanninkielinen tiivistelmä // ruotsinkielinen tiivistelmä

Kuva: Olli Nurmi