Sivuston navigointi

Hyppää sivun sisältöön

UMOn vuosi 2021 pähkinänkuoressa

UMO Helsinki Jazz Orchestraa hallinnoivan UMO-säätiön vuosikertomus 2021 on valmistunut. Selaile vuosikertomusta aukeamittain // sivuittain // englanninkielinen tiivistelmä // ruotsinkielinen tiivistelmä.

Koronarajoitusten takia UMO Helsinki Jazz Orchestra teki vuonna 2021 vain 28 livetapahtumaa, mutta panosti sitäkin enemmän digitaaliseen toimintaan, jota tehtiin ennätysmäärä. Verkkokonsertit, televisioinnit, radioinnit ja muu digitaalinen sisältö sai yli miljoona katsojaa ja kuulijaa.

UMOn asiakastyytyväisyys on edelleen erinomaista tasoa: 4,3/5. Myös suositteluindeksi on korkea: 89 % asiakkaista suosittelisi konserttejamme muille. UMO Helsinki Jazz Orchestra koetaan aktiivisena, tärkeänä ja helposti lähestyttävänä toimijana.

UMO-säätiön omistaja Helsingin kaupunki on tarkentanut säätiön tavoitteita, joista yksi tärkeimmistä on ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. UMO on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2030 -hankkeeseen ja teetti hiilijalanjälkilaskennan ja tiekartan hiilineutraaliin toimintaan. Organisaatio tavoittelee hiilineutraaliutta 2025.

Orkesterin kansainvälinen toiminta on piristynyt taiteellisen johtajan ja pääkapellimestarin Ed Partykan aloitettua työssään 2019. Hän on ottanut UMO Helsinki Jazz Orchestran taiteellisesti omakseen. Orkesterin soitinrepertuaaria ja diversiteettiä on monipuolistettu ja nuoria lahjakkuuksia sekä kansainvälisiä kiinnostavia nimiä on nähty riveissä aiempaa enemmän. Partykan kautta jatkettiin vuoteen 2024 sisältäen option vuodesta 2025.

Yleisötyön uusia avauksia olivat digitaaliset sisällöt hoivakodeissa, kesäiset jazzjamit musiikin opiskelijoiden kanssa, big bandin sektiosoiton opetus- ja esittelyvideot sekä residenssitoiminnan käynnistäminen yhteistyökumppanien kanssa.

UMO-säätiö sai kuntavaalien myötä uuden hallituksen, jossa on viisi Helsingin kaupungin valitsemaa poliittista jäsentä ja kaksi virkamiesjäsentä. Uusi hallitus aloitti työnsä syyskuussa ja aloitti saman tien strategian päivittämisen.

UMO-säätiö teki positiivisen tuloksen viidettä vuotta peräkkäin.

 //  
 
ORGANISAATIO. UMO Helsinki Jazz Orchestra on big band, jonka vakiomuotoinen kokoonpano on 16 muusikkoa. Vuoden 2021 lopussa orkesterissa oli 12,5 vakituista kuukausipalkkaista muusikkoa. Loput 3,5 tointa täytettiin eri pituisilla määräaikaisilla sopimuksilla tai produktiokohtaisilla kiinnityksillä. UMO-säätiö työllistää vuosittain merkittävän määrän produktiokohtaisia muusikoita, solisteja, sovittajia, säveltäjiä ja tuotannollista henkilökuntaa. Vuonna 2021 yhteistyötä tehtiin yhteensä 128 musiikin tai tapahtuma-alan ammattilaisen kanssa.

Orkesterin ja freelancereiden lisäksi UMO työllistää 4 henkilöä, jotka vastaavat hallinnosta, konserttituotannosta, yleisötyöstä ja markkinointiviestinnästä. UMO-säätiön toiminnanjohtajana toimii Eeva Pirkkala, taiteellinen johtaja on Ed Partyka. 

RAHOITUS JA TALOUS. UMO-säätiö saa rahoituksensa omistajaltaan Helsingin kaupungilta (49,5 %) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (42 %). Omarahoitusaste (8,5 %) koostuu lipunmyyntituotoista sekä tilaus- ja festivaaliesiintymisistä. Henkilöstökulut ovat 71 % toiminnan kokonaiskuluista. UMO-säätiö teki koronatilanteesta huolimatta positiivisen tuloksen viidettä vuotta peräkkäin: tulos oli 2 980 euroa.

VÄHÄN LIVEÄ, PALJON DIGIÄ. Yleisö- ja kokoontumisrajoitusten takia UMO teki toimintavuoden (käytännössä kesä–joulukuun välisenä aikana) vain 28 livetapahtumaa, joiden kävijämäärä 7107 oli linjassa pudonneeseen tapahtumamäärään.
UMOssa jatkettiin digiloikkaa ja tehtiin 23 verkkokonserttia, jotka saivat 15 432 katsojaa, sekä suuri määrä televisiointeja, radiointeja, levytyksiä ja tallenteita. Orkesteri oli laajasti esillä erilaisissa sähköisissä kanavissa ja tavoitti yli miljoona kuulijaa.

ASIAKAS KESKIÖSSÄ. Yksi UMO Helsinki Jazz Orchestran toimintaa ohjaavista tekijöistä on asiakaskeskeisyys. Sitä mitataan vuosittain asiakastutkimuksella, jonka tärkeimpiä mittareita ovat asiakastyytyväisyys ja suositteluindeksi. UMOn asiakastyytyväisyys on erinomaista tasoa: 4,3/5. Myös suositteluindeksi on korkea: 89 % asiakkaista suosittelisi konsertteja muille. UMO Helsinki Jazz Orchestra koetaan aktiivisena, tärkeänä ja helposti lähestyttävänä toimijana.

HIILINEUTRAALI UMO 2025. Helsingin kaupunki on tarkentanut UMOn tavoitteita, joista yksi tärkeimmistä on ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. UMO on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelmaan ja teetti hiilijalanjälkilaskennan ja hiilineutraalisuustiekartan yhteistyössä asiantuntijaorganisaatio Positive Impactin kanssa. UMOn hiilijalanjälki v. 2019 oli 123 000 kg CO2e. UMOn tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja vähentää päästöjä asteittain 70 % vuoteen 2035 mennessä. Tämä saavutetaan välttämällä ja vähentämällä päästöjä koko toiminnan osalta, mm. puolittamalla liikkumisen päästöt, siirtymällä uusiutuviin energiamuotoihin, panostamalla ympäristöystävällisempiin hankintoihin, digitalisoimalla toimintaa sekä pilotoimalla hiilineutraali kiertue tai konsertteja. Hiilineutraaliuden saavuttaminen ei ole itsestään selvää, vaan se tulee vaatimaan suunnitelmallisuutta ja uusia toimintatapoja koko organisaatiolta.

SAAVUTETTAVUUS TÄRKEÄÄ. Muita UMOn tavoitteita ovat kulttuurinen ja sosiaalinen vaikuttavuus alueellisti ja kansainvälisesti. Omistajansa Helsingin kaupungin kulttuuristrategian ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden mukaisesti UMO Helsinki Jazz Orchestra tarjoaa kaupunkilaisille monipuolista kulttuurisisältöä laajasti eri kohderyhmille ja eri kaupunginosissa, huomioiden alueellisen ulottuvuuden, tukialueet ja monimuotoisuuden. Käytännössä se tarkoittaa konsertoimista koko kaupungin alueella, mikä parantaa saavutettavuutta ja madaltaa kynnystä konsertteihin osallistumiselle. Vuonna 2021 konsertit jakautuivat vakiintuneen suhteen mukaisesti: 80 % toiminnasta tapahtui Helsingissä ja 20 % sen ulkopuolella.
UMOn asema valtakunnallisesti merkittävänä, ainoana valtionosuutta (VOS) saavana jazz-orkesterina on tärkeä. Konsertoimalla ympäri Suomen eri konserttitaloissa ja festivaaleilla UMO elävöittää kunkin paikkakunnan omaa kulttuuritarjontaa. Verkkokonsertit ja muu digitaalinen toiminta on tärkeää orkesterin saavutettavuuden, vaikuttavuuden ja kansainvälistymisen suhteen: toiminta on helpommin saavutettavissa ympäri maan ja maailman.

UUTTA MUSIIKKIA. Yksi UMOn taiteellisen toiminnan peruspilareista on uusi musiikki. Orkesteri on julkaissut yli 60 albumia ja sen nuotistossa on yli 3000 teosta. UMOn yleisöä hemmoteltiin 28 kantaesitetyllä tilaussävellyksellä ja 64 uudella sovituksella.
Marraskuussa julkaistiin Jimi Tenorin ja UMO Helsinki Jazz Orchestran toinen yhteinen albumi, Terra Exotica. Niin albumi kuin levynjulkaisukonsertitkin saivat hienon vastaanoton. Vuoden aikana valmisteltiin myös tulevia julkaisuja Nina Myan ja Efrat Alonyn kanssa.

YLEISÖTYÖLLÄ KOHTI YHDENVERTAISUUTTA. Yleisötyö eli osallistava taiteellinen toiminta on oleellinen ja kehittyvä osa UMO Helsinki Jazz Orchestran toimintaa. Yleisötyössään UMO noudattaa Helsingin kaupungin kulttuuristrategian mukaisia arvoja: helsinkiläisten elämänlaadun ja toimintakykyisyyden parantaminen, yhteisöllisyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, monikulttuurisen kaupungin kehitys ja kulttuurinen moninaisuus. Yleisötyön tavoitteena on lisätä orkesterin saavutettavuutta ja tavoittaa uutta yleisöä, ja edistää näin yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin. Yleisötyö kohdistuu pääosin neljälle kohderyhmälle: lapset ja nuoret, opiskelijat, seniorit ja vähemmistöryhmät.
Yleisötyön uusia avauksia olivat digitaaliset sisällöt hoivakodeissa, kesäiset jazzjamit musiikin opiskelijoiden kanssa, big bandin sektiosoiton opetus- ja esittelyvideot sekä residenssitoiminnan käynnistäminen yhteistyökumppanien kanssa.

KATSAUS TULEVAAN. Pandemia on kurittanut alaa jo pitkään ja luo edelleen varjoa tulevaisuuden ylle. Esim. lipunmyyntituloja on erittäin vaikea arvioida. Hieno uutinen on se, että valtionsuusjärjestelmän (VOS) uudistuksen myötä UMOn rahoitus vahvistuu 2 korotetulla henkilötyövuodella (htv) vuoden 2022 alusta. Korotus kohdistuu erityisesti valtakunnalliseen toimintaan.
UMO-säätiön uusi hallitus valmistelee päivitettyä strategiaa. Korkean taiteellisen profiilin ja taiteellisten tavoitteiden lisäksi lähivuosina keskitytään erityisesti kansainvälistymiseen, diversiteetin kehittämiseen, yleisötyön lisäresursointiin ja digistrategian jatkamiseen. UMO Helsinki Jazz Orchestra haluaa olla kiinnostava musiikillinen vaihtoehto eri ikäisten, eri sukupuolta olevien sekä eri kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja vähemmistöryhmiin kuuluvien yleisöjen parissa. Yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta arvostetaan myös työtehtävissä.

Selaile vuosikertomusta aukeamittain // sivuittain // englanninkielinen tiivistelmä // ruotsinkielinen tiivistelmä.

Artikkelin pääkuva: Teemu Mattsson