UMOn jämptit säännöt vuodelta 1977 (FI)

(På svenska här. In English here.)

UMOn järjestyssäännöt vuodelta 1977:

1. Orkesterin järjestäjät (2 kpl) suorittavat tarpeelliset esivalmistelut sekä harjoitus- että esiintymistilanteessa. Järjestäjät huolehtivat myös myöhästymisten ja poissaolojen muistiinmerkinnästä

2. Jokaisesta myöhästymisestä seuraa sakko, joka on määritelty jäljempänä

3. Nuotistonhoitaja apulaisineen vastaa nuoteista ja toimittaa tarvittavan materiaalin harjoitus- tai esiintymistilaisuuteen

4. Jokainen muusikko vastaa omien nuottiensa säilymisestä ja kokoamisesta mappiin. Hävinneet joutuu ao. muusikko korvaamaan

5. Jokainen muusikko on velvollinen hankkimaan itselleen force majeure -tapauksissa sijaisen ja korvaamaan tästä mahdollisesti aiheutuvat kulut

6. Myöhästymisraja on 15 min

7. Myöhästymissakko on 50 mk

8. Poissaolosakko on 100 mk. Poissaoloksi katsotaan ilmoittamatta poisjääminen ilman pätevää syytä

9. Yli tunnin pituinen ennalta ilmoitettu poissaolo edellyttää sijaisen hankkimista

10. Sakkosummat vähennetään ao. soittajan saatavista

11. Harjoituksen tai esityksen häirintä rangaistaan 100 mk:n sakolla.