Jazzjamit

UMO Helsinki Jazz Orchestra on järjestänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa jazzjameja vuodesta 2019 lähtien. Aluksi jamien paikkana palveli KOKO Jazz Club ja viimeisinä kahtena vuotena Helsingin Konepaja Biergarten, jossa jamit kulkevat nimellä ”Jazz Jam & Brew”. Jamit näkyvät UMO nettisivujen konserttikalenterissa.

Jazzjamit on musiikillinen ajatushautomo, jossa luodaan uutta menneisyyteen pohjautuen. Jamien luonteeseen kuuluu myös ennakoimattomuus; kukaan ei tiedä tarkalleen mitä tullaan soittamaan ja kenen kanssa. Jazzjamit, jossa muusikot improvisoivat yhdessä vapautuneesti ja spontaanisti, ovat tärkeä väylä etenkin nuorien muusikkojen matkalla kohti ammattilaisuutta. Jamitoiminnan keskiössä onkin sukupolvien välinen vuorovaikutus, joka on elinehto niin jazzmusiikin kuin jazzmuusikoidenkin kehitykselle.

Jamien housebandit muodostetaan UMO Helsinki Jazz Orchestran, muiden jazzmusiikin ammattilaisten sekä Taideyliopisto Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmän, Metropolian musiikin ja Pop & Jazz Konservatorion lupaavista uusista kyvyistä. Edellä mainittujen oppilaitosten lisäksi jamien kumppanina toimii Konepaja Biergarten ja toimintaa on tukenut Musiikin edistämissäätiö.

Tiedustelut ja lisätiedot:
Henriika Steidel-Luoto
henriika@umohelsinki.fi
+358 40 411 3514