Sivuston navigointi

Hyppää sivun sisältöön

UMOn vuosi 2022 pähkinänkuoressa

UMO Helsinki Jazz Orchestraa hallinnoivan UMO-säätiön vuosikertomus 2022 on valmistunut. Selaile vuosikertomusta aukeamittain // sivuittain // englanninkielinen tiivistelmä // ruotsinkielinen tiivistelmä

Vuosi 2022 alkoi pahaenteisesti tammi- ja helmikuun tapahtumasululla, ja näkymä vuoteen oli utuinen. Kun toiminta sitten maaliskuussa käynnistyi, löysi yleisö tiensä konsertteihin varovaisin askelin – normaalivuoden tasolle ei vielä päästy kävijämäärissä eikä lipunmyyntituloissa. 

Lopulta aikaan saatiin kaikkien aikojen festivaalivuosi, jonka aikana UMO Helsinki Jazz Orchestra vieraili peräti kahdeksalla festivaalilla: Savoy JAZZFestillä, April Jazzissa, Torino Jazz Festivalilla Italiassa, Lahden Kansainvälisellä Urkuviikolla, Flow Festivalilla, Helsingin juhlaviikoilla, Hietalahti Soi -festivaalilla ja Tampere Jazz Happeningissa. 

Vuoden kohokohtia meillä UMO Helsinki Jazz Orchestrassa olivat festivaalivierailujen lisäksi erityisen hienot yhteistyöt eri kumppanien kanssa. Aloitimme yhteistyön Oulu Sinfonian kanssa, jatkoimme hienoja yhteisprojekteja kuten AUF-hanketta ja Jazz Finland Residencyä ja tiivistimme edelleen yhteistyötä eri musiikkioppilaitosten kanssa. Aloitimme In-House-tuotantona oman levytys- ja julkaisutoiminnan ja käynnistimme uudelleen oman levymerkin. Pääsimme myös aloittamaan 2. alttosaksofonistin rekrytointiprosessin. 

UMO-säätiö vuodesta 2022 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksen valtakunnalliseen toimintaan. Sen myötä konsertoimme entistä laajemmin ympäri Suomen: noin kolmannes toiminnasta tapahtui Helsingin ulkopuolella. Tämä on tärkeää, sillä UMO Helsingin asema valtakunnallisesti merkittävänä, ainoana valtionosuutta (VOS) saavana jazz-orkesterina on tärkeä. Konsertoimalla ympäri Suomen eri konserttitaloissa ja festivaaleilla elävöitämme paikkakuntien omaa kulttuuritarjontaa. 

Viime vuotta voisi kutsua jälleenrakentamisen vuodeksi. UMO-säätiössä jatkettiin strategiatyötä ja pyrittiin saavuttamaan entistä paremmin omistajamme Helsingin kaupungin asettamat tavoitteet. Toteutamme omalta osaltamme kaupungin kulttuuripoliittisia tavoitteita ja toimimme Helsingin vetovoiman vahvistajana, tuottamalla monipuolista, innovatiivista ja laadukasta konserttitoimintaa eri kohderyhmille. 

//

TAPAHTUMAT JA KÄVIJÄT. Tapahtumat oli pandemian takia täysin kielletty vielä tammi- ja helmikuun ajan. Maaliskuussa palattiin livetoiminnan pariin, ja yleisö löysi vuoden mittaan tiensä konsertteihin varovaisin askelin.

UMO Helsinki teki toimintavuoden aikana maalis–joulukuussa 66 livetapahtumaa ja niissä oli yhteensä 23 876 kävijää, mikä ylittää Helsingin kaupungin asettaman 20 000 kävijän vuosittaisen tavoitteen.  

IN-HOUSE-JULKAISUT JA DIGITAALINEN TOIMINTA. Livetoiminnan lisäksi UMO Helsinki toteutti suuren määrän digitaalista toimintaa, kuten verkkokonsertteja, televisiointeja, radiointeja, levytyksiä, tallenteita ja muuta verkkosisältöä In-House-tuotantona. Vuonna 2022 käynnistettiin uudelleen oma indie-levymerkki ja solmittiin kansainvälinen jakelusopimus Sony Music Entertainment Finlandin kanssa. Orkesterin oma levytys- ja julkaisutoiminta on ainutta lajissaan Suomessa eikä vastaavanlaista toimintaa ole tiettävästi muuallakaan maailmassa. Verkkokonsertteja tehtiin 4 ja niillä tavoitettiin 11 610 katsojaa. Kaikkineen orkesterin näkyvyys televisiossa ja kuuluvuus radiossa olivat hyvällä tasolla. Televisio-, radio- ja verkkolähetykset eri kanavilla tavoittivat vuoden aikana kaikkineen yli 750 000 silmä- tai korvaparia.

KOLMEN ALBUMIN VUOSI. Vuosi 2022 oli uuden musiikin osalta tuottelias: UMO Helsinki kantaesitti 19 sävellystäja ensiesitti 67 sovitusta. Albumeja julkaistiin peräti kolme, lisäksi äänitettiin yksi myöhemmin julkaistava albumi. Vuoden aikana julkaistut albumit olivat UMO Helsingin ja orkesterin taiteellisen johtajan Ed Partykan ensimmäinen yhteinen levytys, Last Dance – New Music for Jazz Orchestra, joka koostuu Partykan sävellyksistä ja sovituksista. Levy sai huikean vastaanoton niin Suomessa kuin kansainvälisesti, ja arviot olivat kautta linjan ylistäviä. Lisäksi julkaistiin Kerkko Koskisen saksofonisti Linda Fredrikssonille ja UMO Helsingille säveltämä Agatha 2 eräänlaisena jatko-osana v. 2007 ilmestyneelle Agatha-albumille. Lisäksi UMO Helsinki oli mukana tanskalaisen Stefan Pasborgin Ritual Dances-albumilla kahdella liveraidalla.

ORGANISAATIO. UMO Helsinki Jazz Orchestra on big band, jonka vakiomuotoinen kokoonpano on 16 muusikkoa. Vuoden 2022 lopussa orkesterissa oli 12,5 vakituista kuukausipalkkaista muusikkoa. Loput 3,5 tointa täytettiin produktiokohtaisilla kiinnityksillä. UMO-säätiö työllistää vuosittain merkittävän määrän produktiokohtaisia muusikoita, solisteja, sovittajia, säveltäjiä ja tuotannollista henkilökuntaa. Vuonna 2022 yhteistyötä tehtiin yhteensä 157 musiikin tai tapahtuma-alan ammattilaisen kanssa. Orkesterin ja freelancereiden lisäksi UMO Helsinki työllistää 4 henkilöä, jotka vastaavat hallinnosta, konserttituotannosta, yleisötyöstä ja markkinointiviestinnästä. UMO-säätiön toiminnanjohtajana toimii Eeva Vänskä-Pirkkala sijaisenaan Henriika Steidel-Luoto, taiteellinen johtaja on Ed Partyka.

RAHOITUS JA TALOUS. UMO-säätiö saa rahoituksensa omistajaltaan Helsingin kaupungilta (44 %) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (41 %). Omarahoitusaste (15 %) koostuu lipunmyyntituotoista sekä tilaus- ja festivaaliesiintymisistä. Henkilöstökulut ovat 68 % toiminnan kokonaiskuluista.

TULOS. Helsingin kaupungin omistajaohjausstrategian mukaisesti UMO-säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta toiminnan tulee kuitenkin olla kannattavaa ja tuloksen positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Viiden positiivisen vuoden jälkeen säätiö teki negatiivisen tuloksen -19 503 euroa.

ASIAKAS KESKIÖSSÄ. Yksi tärkeimmistä UMO Helsinki Jazz Orchestran toimintaa ohjaavista tekijöistä on asiakaskeskeisyys. Sitä mitataan vuosittain asiakastutkimuksella, jonka tärkeimpiä mittareita ovat asiakastyytyväisyys ja suositteluindeksi. UMOn asiakastyytyväisyys on erinomaista tasoa: 4,3/5. Myös suositteluindeksi on korkea: 89 % asiakkaista suosittelisi konsertteja muille. UMO Helsinki Jazz Orchestra koetaan aktiivisena, tärkeänä ja helposti lähestyttävänä toimijana.

HIILINEUTRAALI UMO 2025. UMO Helsinki on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen. Organisaation tavoitteena on olla hiilineutraali v. 2025 ja vähentää päästöjä asteittain 70 % v. 2035 mennessä. Seuraavat päästövähennykset ja toimet on aloitettu tai toteutettu: on toteutettu hiilijalanjälkilaskenta ja hiilineutraaliustiekartta, henkilöstöä kannustetaan julkisen liikenteen käyttämiseen ja toimipiste on hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella, henkilöstölle on tarjottu mahdollisuus työsuhdepolkupyöriin ja osittaiseen etätyöskentelyyn. Toimitiloissa on siirrytty tuulisähköön. Kiertueiden suunnittelussa on huomioitu liikkumisen päästöt, ja keikkamatkat järjestetään yhteiskuljetuksina yksityisautoilun sijaan. Orkesteri on pyritty viemään lähemmäs yleisöä esim. lähiöiden konserttitaloihin. Hävikin minimoimiseksi keikka-cateringissa on siirrytty vegaaniseen ruokaan. On testattu hiilineutraalia konserttilippua, jonka tuotto ohjattiin ikimetsän suojeluun. Lisäksi harkitaan ja testataan siirtymistä iPadien käyttöön nuottien lukemisessa, jolloin niiden tulostamisesta voidaan luopua. Lähes kaikki markkinointimateriaali on digitaalista, painotuotteita ei tehdä. Julkaisustrategian mukaisesti albumijulkaisut tehdään ainoastaan digitaalisesti. UMO Helsingin oli tarkoitus kompensoida kaikki lentoihinsa liittyvät hiilipäästöt lahjoittamalla Luonnonperintösäätiölle rahaa vanhojen metsien suojeluun. Säätiön säännöt eivät kuitenkaan salli rahan lahjoittamista, joten lentoja ei voitu kompensoida.

LÄHEINEN JA HELPOSTI SAAVUTETTAVA. Vuonna 2022 livekonsertit jakautuivat siten, että toiminnasta 67 % tapahtui Helsingissä ja 31,5 % muualla Suomessa. Ulkomaille suuntautuneita konserttimatkoja oli yksi. UMO Helsingin asema valtakunnallisesti merkittävänä, ainoana valtionosuutta (VOS) saavana jazz-orkesterina on tärkeä. Konsertoimalla ympäri Suomen eri konserttitaloissa ja festivaaleilla UMO Helsinki elävöittää kunkin paikkakunnan omaa kulttuuritarjontaa. V. 2022 valtakunnallisen toiminnan määrä nousi merkittävästi lisärahoituksen myötä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisia konserttipaikkakuntia olivat Janakkala, Kangasala, Kauniainen, Kotka, Kuopio, Lahti, Loviisa, Oulu, Tampere ja Turku. Omistajansa Helsingin kaupungin kulttuuristrategian ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden mukaisesti orkesteri tarjoaa kaupunkilaisille monipuolista kulttuurisisältöä laajasti eri kohderyhmille ja eri kaupunginosissa, huomioiden alueellisen ulottuvuuden, tukialueet ja monimuotoisuuden. V. 2022 aikana orkesteri konsertoi Helsingissä 13 eri kaupunginosassa. Orkesterin toiminta levittäytyy pitkällä aikavälillä koko kaupungin alueelle, mikä parantaa saavutettavuutta ja madaltaa kynnystä konsertteihin osallistumiselle.

KANSAINVÄLISEMPI UMO. Kansainvälinen toiminta on UMO Helsinki Jazz Orchestran strategian ytimessä. Vuosi 2022 olikin kansainvälistymisen kannalta suotuisa. Tammikuussa julkaistu UMO Helsingin ja Ed Partykan ensimmäinen yhteinen levytys, Last Dance – New Music for Jazz Orchestra, niitti menestystä erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Albumi arvosteltiin noin 15 kansainvälisessä mediassa aina maineikkaasta DownBeatista alkaen. UMO Helsinki vieraili Italiassa nimekkäällä Torino Jazz Festivalilla kesäkuussa yhdessä Jimi Tenorin kanssa. Konsertti taltioitiin Italian yleisradioyhtiölle Radio Rai 3:lle, jossa se on tavoittanut kymmeniä tuhansia kuulijoita. Sekä jazz-alan toimijoiden yhteinen Jazz Finland Residency että UMO Helsingin Great Voices -sarja jatkuivat molemmat yhdellä ulkomaalaisella vierailijalla. Kansainvälistymistä tukevat myös digiloikan mukanaan tuomat mahdollisuudet. Aiemmin lähes täysin UMO Helsingin saavuttamattomissa olevat yleisöt ovat kolmen vuoden ajan voineet seurata verkkokonsertteja missä päin maailmaa tahansa.

KEHITTYVÄ YLEISÖTYÖ. Yleisötyön kehittäminen laaja-alaisesti on yksi Helsingin kaupungin UMO-säätiölle asettamista tavoitteista. Yleisötyössään UMO Helsinki noudattaa kaupungin kulttuuristrategian mukaisia arvoja: helsinkiläisten elämänlaadun ja toimintakykyisyyden parantaminen, yhteisöllisyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, monikulttuurisen kaupungin kehitys ja kulttuurinen moninaisuus. Yleisötyön tavoitteena on lisätä orkesterin saavutettavuutta ja tavoittaa uutta yleisöä, ja edistää näin yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin. UMO Helsingin yleisötyö kohdistuu pääosin neljälle kohderyhmälle: lapset ja nuoret, opiskelijat, seniorit ja vähemmistöryhmät. Myös yleisötyötoiminnassa palattiin livekonserttien ja -kohtaamisten pariin parin vuoden tauon jälkeen. Toiminta tavoitti livenä 3655 ja verkossa noin 1700 henkilöä. Yleisötyötapahtumia järjestettiin livenä 27 kpl ja verkossa 7 kpl.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT. Korkean taiteellisen profiilin ja taiteellisten tavoitteiden lisäksi UMO Helsingissä keskitytään lähivuosina erityisesti kansainvälistymiseen, diversiteetin kehittämiseen, yleisötyöhön sekä uusien yleisöjen tavoittamiseen. Koko orkesterikentän yleisö ikääntyy, joten on erityisen tärkeää löytää uusia yleisöryhmiä. Tämä saavutetaan ennakkoluulottomalla ohjelmistosuunnittelulla ja avaralla katseella ajan ilmiöihin. UMO Helsinki haluaa olla kiinnostava musiikillinen vaihtoehto eri ikäisten, eri sukupuolta olevien sekä eri kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja vähemmistöryhmiin kuuluvien yleisöjen parissa. Yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta arvostetaan myös työtehtävissä. UMO Helsinki on orkesterikentällä pieni toimija, joten kumppanuudet, verkostot ja erilaiset yhteistyö- ja yhteistuotantomallit ovat myös jatkossa erittäin tärkeitä. Orgnisaatiossa katseet on käännetty jo orkesterin 50-vuotisjuhlavuoteen v. 2025.

Selaile vuosikertomusta aukeamittain // sivuittain // englanninkielinen tiivistelmä // ruotsinkielinen tiivistelmä.

Artikkelin pääkuva: Minna Hatinen