Sivuston navigointi

Hyppää sivun sisältöön

UMO mittasi hiilijalanjälkensä, hiilineutraalius tavoitteena jo 2025

UMO Helsinki Jazz Orchestran hiilijalanjälki vuonna 2019 oli noin 123 000 kiloa CO2e, joka vastaa n. 12 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä. Päästöt per keikka olivat n. 1100 kg CO2e. UMOn tavoitteena on jatkossakin toimia alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ja tarjota hiilineutraaleja ja saavutettavia lähikeikkoja ympäristönäkökulmat huomioiden. UMO tähtää hiilineutraaliuteen kompensoinnin avulla jo vuonna 2025 ja päästöjen edelleen vähentämiseen asteittain vuoteen 2035 mennessä. Orkesteri on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan.

UMO Helsinki Jazz Orchestran hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin toimitilojen energiankulutus ja jäte, työssäkäyntimatkat, keikkamatkat, ruoka sekä tavara- ja palveluhankinnat. Laskennasta rajattiin ulos asiakkaiden konserttikäyntien hiilijalanjälki. Laskennan toteutti asiantuntijakumppani Positive Impact keväällä 2021 ja se tehtiin vuoden 2019 eli ns. normaalin toimintavuoden lukujen perusteella.

Orkesterin hiilijalanjälki vuonna 2019 oli noin 123 000 kiloa CO2e, joka vastaa n. 12 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä. Toimintaan jyvitettynä päästöt per keikka olivat n. 1100 kg CO2e. Merkittävimmiksi päästölähteiksi paljastuivat konserttitoiminnan alihankinta (n. 36 %), harjoitus- ja toimistotilojen energiankulutus (n. 20 %), keikkamatkat (n. 16 %) ja yleiset palveluhankinnat (n. 13 % kokonaispäästöistä). 

Vuodesta 2025 alkaen UMOn tavoitteena on kompensoida kaikki syntyneet päästöt ja toimia siten hiilineutraalisti. Lisäksi tavoitteena on vähentää päästöjä 70 % asteittain vuoteen 2035 mennessä. Myös päästökompensointia lisätään asteittain 2025–2035, tavoitteena lopulta kompensoida vain ne päästöt, joita ei voida täysin välttää. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. 

Olennainen osa UMO Helsinki Jazz Orchestran toimintaa on konsertoiminen ympäri maan sekä kansainvälisten solistien ja kapellimestarien tuominen Suomeen. Niistä ei ole tarkoitus luopua tulevaisuudessakaan. Ilmaston kannalta on järkevämpää, että orkesteri ja solistit liikkuvat asiakkaiden luo, kuin että sadat ja tuhannet ihmiset liikkuvat keikoille pitkiäkin matkoja. Siksi orkesterin tavoitteena on edelleen toimia alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ja tarjota hiilineutraaleja ja saavutettavia lähikeikkoja – ympäristönäkökulmat huomioiden. 

– UMO Helsinki Jazz Orchestra on Suomen ensimmäisiä orkestereita, joka onselvittänyt oman ilmastovaikutuksensa, tehnyt suunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja aloittanut matkan hiilineutraaliin toimintaan. UMOn tiimi on todella sitoutunut tavoitteeseensa ja ideoimme yhdessä hyvän paketin erilaisia ilmastotoimia. Osa ilmastotoimista liittyi vahvasti siihen miten päästöjä voi vähentää arjessa ja osa ideoista oli jo luovalla puolella, esimerkiksi ekologisten keikkojen pilotointia, kertoo Elina Levula Positive Impactista, joka toteutti hiilijalanjälkilaskennan ja toimii projektissa asiantuntijakumppanina.