Sivuston navigointi

Hyppää sivun sisältöön

Omistaja: UMOn toiminta jatkuu täysipäiväisenä, nimi muuttuu

UMOn omistaja, Helsingin kaupunki, tilasi UMOn kehittämistä koskevan selvityksen keväällä 2018. Selvityksessä nostettiin esille mm. UMOn toiminnan osa-aikaistaminen 50 prosenttiin. Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 18.6.2018 kokouksessaan kehottaa UMOa selvittämään mm. osa-aikatoiminnan vaikutuksia säätiön talouteen ja valtionosuusrahoitukseen. UMO teetti oman selvityksensäjossa pureuduttiin tarkemmin erilaisten työaikamallien vaikutukseen mm. rahoitukseen.

Kuluneen syksyn aikana on neuvoteltu muusikoiden työehtosopimuksen ehdoista. Muusikkojen liiton ja Avainta ry:n välisellä UMOn työehtosopimusta koskevalla neuvottelutuloksella on päästy sopuun orkesterin taloutta tasapainottavista säästöistä. Kohteena ovat muusikoiden saamat tallennekorvaukset, joita leikkaamalla saavutetaan noin 12 %:n säästöt. Neuvottelutulos sisältää myös muita UMOn toimintaa tervehdyttäviä ja joustavuutta lisääviä, mm. työaikaan tehtäviä muutoksia. Neuvottelutuloksella saadaan aikaan samansuuruinen säästö kuin osa-aikaistamisella olisi saatu. Löydetty ratkaisu on koko UMOn henkilöstön kannalta hyvä, ja sen takana voidaan yhdessä seistä.

Konsernijaoston päätöksen mukaan myös UMOn nimi muuttuu, sillä omistaja haluaa nimensä paremmin esille. UMOn uusi nimi tulee olemaan UMO Helsinki Jazz Orchestra. Tämän lisäksi organisaation kehitystyötä jatketaan edelleen, mm. luomalla uusi strategia ja perustamalla valtuuskunta.

UMO-asiaa käsiteltiin Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostossa maanantaina 12.11. Konsernijaosto teki esityksen mukaisen ratkaisun, eli kehotti säätiön hallitusta jatkamaan säätiön toiminnan kehittämistä ja orkesterin rakenteen joustavoittamista raportissa esitetyn neuvotteluratkaisuvaihtoehdon pohjalta. Päätöstiedote on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.