Sivuston navigointi

Hyppää sivun sisältöön

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 18.6.2018

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 18.6. kokouksessaan merkitä tiedoksi UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen ja säätiötä koskevan selvityksen. Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa UMO-säätiön hallitusta:

  • selvittämään orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen ensisijaisesti selvityksessä esitellyn osa-aikaisen mallin mukaisesti ja ottaen huomioon sen vaikutukset säätiön talouteen, valtionosuusvaikutukset huomioiden
  • selvittämään orkesterin nimen muuttamisen siten että sanat ”Helsinki” ja ”UMO” näkyvät nimessä
  • laatimaan vahvan, taiteelliseen ytimeen perustuvan strategian
  • muuttamaan sääntöjä siten, että hallituksen jäsenmäärä on 3–7
  • ottamaan huomioon muut selvitysraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset
  • Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa valmistelemaan yhteistyössä kaupunginkanslian ja UMO-säätiön kanssa tavoiteohjelman säätiön talouden tasapainottamiseksi sekä selvittämään UMOn käytön lisäämistä kaupungin tilaisuuksissa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 18.6.2018 kokouksesta on luettavissa täällä.
FM Riitta Heinämaan tekemä UMOa koskeva selvitys on luettavissa täällä.