Sivuston navigointi

Hyppää sivun sisältöön

Musatehdas-hanke 8. luokille käynnistyy

Musatehdas on UMOn uusi, pääkaupunkiseudun yläasteilla taideaineita opetuksessaan painottavien peruskoulujen 8. luokille suunnattu musiikkityöpajahanke. Haku on käynnissä 25.9.2017 klo 16:00 asti! Katso myös video artikkelin lopusta.

Projektissa oppilaat pääsevät luomaan omaa musiikkia ammattilaisten johdolla. Nuoret säveltävät omia melodioita ja tuottavat tekstejä, jotka päätyvät ammattisovittajan käsien kautta projektin huipentavan yhteisen päätöskonsertin ohjelmaan. Taideaineluokkalaisten lisäksi projektiin voi sitouttaa koko luokka-asteen, sillä tekijöitä tarvitaan säveltämisen, sanoittamisen ja laulamisen lisäksi lavastukseen, puvustukseen, koreografioihin, taltiointiin jne. Koulu ja oppilaat luovat resurssiensa mukaan omannäköisen toteutuksen. Projektin ytimessä ovat luovuus, osallistavuus ja yhdessä tekemisen ilo, joiden avulla murretaan vakiintuneiden kategorioiden raja-aitoja ja luodaan jotakin uutta ja yllätyksellistä. Tavoitteena saada mukaan laaja joukko koululaisia ja integroida yhteen niin musiikkia jo harrastavat nuoret kuin ne, jotka viihtyvät paremmin poissa parrasvaloista.

Hankkeen pedagogisesta puolesta vastaavat muusikko Aija Puurtinen, brasilialaisen musiikin erityisasiantuntija, perkussionisti Sami Kontola sekä UMOn yleisötyön taiteellinen partneri, saksofonisti ja kapellimestari Ville Vannemaa, jotka vetävät oppilaille työpajoja. Puurtisen vetämissä työpajoissa keskitytään säveltämiseen ja sanoittamiseen sekä käydään läpi laulamisen perusteita. Vannemaan työpajoissa saadaan lisävinkkejä säveltämiseen ja sovittamiseen sekä kuullaan UMOsta ja big band -toiminnasta. Vannemaa myös tekee oppilaiden luomista kappaleista big band -sovitukset päätöskonserttia varten. Kontola vetää oppilaille rytmiikkatyöpajoja, joissa sekä soittimin että omaa kehoa apuna käyttäen vihkiydytään rytmiikan saloihin.

TYÖPAJAT Ohjattujen työpajojen lisäksi koulujen opettajilta vaaditaan projektissa aktiivista otetta: he perehdyttävät oppilaat projektin pariin, ideoivat yhdessä oppilaiden kanssa konserttikokonaisuutta, toimivat liikkeelle panevana voimana ja harjoituttavat oppilaita itsenäisesti.

TAVOITTEET Projektin tavoitteena on on laajentaa peruskoulujen taideaineopetuksen tarjontaa ja toimintamuotoja, osallistaa koko luokka-aste yhteiseen tekemiseen, tutustuttaa koululaiset big band -orkesterin toimintaan, tarjota uudenlainen yhdessä tekemisen kokemus ammattilaisten ja nuorten välille niin, että ne ovat esiintymistilanteessa samanarvoisessa asemassa, innostaa koululaisia musiikin pariin sekä esitellä ammatillisia jatkopolkuja musiikista kiinnostuneille nuorille. UMOn tavoitteena on laajentaa hanke jatkossa pysyväksi, valtakunnalliseksi malliksi.

MITEN MUKAAN Odotamme koululta sitoutumista hankkeeseen lokakuun 2017 ja helmikuun 2018 välille, vähintään kahta projektin läpiviennistä vastaavaa opettajaa (musiikinopettaja ja esim. kuvaamataidonopettaja, äidinkielenopettaja, liikunnanopettaja jne.), innostunutta, oma-aloitteista ja aktiivista otetta projektin edistämiseen, joustavaa toimintatapaa ja yhteistyökykyä sekä koulun sisällä että UMOn suuntaan.

LÄHETÄ HAKEMUKSESI ma 25.9.2017 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jaakko@umo.fi. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi koulun sekä vastuuopettajien nimet ja yhteystiedot ja 8. luokka-asteen oppilaiden lukumäärä lukuvuonna 2017–2018 (taideaineluokkalaiset + muut). Esittele viestissä lyhyesti koulusi ja kerro taideaineiden opetuksesta oppilaitoksessanne. Hankkeessa mukanaolo on koululle maksutonta. Otamme mukaan kaksi koulua.

LISÄTIETOJA ANTAA UMOn yleisötyön tuottaja Jaakko Teittinen, jaakko@umo.fi, p. 050 5446556.

PROJEKTIN AIKAJANAN näet tästä esitteestä.

VIIME VUONNA UMOn Musatehtaassa olivat Kruununhaan yläaste ja Vuosaaren peruskoulu. Kruununhaan yläasteen musiikinopettaja Ville Kervinen kertoo oheisella videolla lisää projektista ja vinkkaa, miksi kannattaa lähteä mukaan!